پیتی  P
Pantoprazole
ناوی زانستی:

Pantoprazole( پانتۆپرازۆل)

-

ناوی بازرکانی :
Pantoloc (پانتۆلۆک)

Protonix( پرۆتۆنیکس)

-

کروب:
Antiulcer, gastric acid proton pump inhibitor

-

شیوازی کارکردن:
ھەلدەسێت بە بلۆک کردنی پەمپی پرۆتۆنی پی دە وترئ (+H / k+) کەئەمەیش دەبیتە ھۆی کەم کردنەوەی ترشیتی گەدە

-

بەکارھینان:
١-بەکاردیت بۆ جارەسەرکردنی
برینی گەدە

٢-بەکاردیت بۆجارەسەری برینی دوانزە کرێ
٣- بەکاردیت بۆ جارەسەری نەخۆشی (GERD) گەرانەوەی ترشەلۆک لەگەدەوە بۆ سورینچک
٤- بەکاردیت بۆ ھەوکردنی گەدە بەھۆی بەکتریای H.pylori وە

-

کاریگەری لاوەکی:

سەرئیشە
دل تیکچون
رشانەوە
ئازاری سک
سکجون
ھیلنج
قەبزی

-

وەرگرتنی دەرمان:

لەریکای دەمەوە

ھێڵنج و دڵە کزێ یەک حەب ڕۆژانە

برینی گەدە رۆژانە ٤٠ملیکرام یان ٢٠ ملیکرام دوو ژەمە بۆ ماوەی ٤ ھەفتە

برینی دوانزە گری ٤٠ملیکرام رۆژانە یان ٢٠ ملیکرام رۆژانە دووژەمە بۆ ماوەی٢ ھەفتە

نەخۆشی گەرانەوەی ترشەلۆکی گەدە بۆ سورینجک ٤٠ ملیکرام رۆژانە یان ٢٠ ملیکرام رۆزانە دوو زەمە

ھەوکردنی گەدە رۆژانە ٤٠ ملیکرام یان ٢٠ ملیگرام دووژەمە بۆ ماوەی ١ ھەفتە دوو ژەم

وەرگرتنی لەگەل دە رمانە non steroid anti inflammatory رۆژانە ٢٠ملیکرام دووزەم
تبینی/
ژەمەکان ٣٠ دەقیقە بیش نان وەردەکیرت

ماوەی کارکردن: ٧رۆز (PUD)

-

کردنەدەرەوەی لەلەش:
١-میز(١٨%)
٢-بیسای(٧٨%)

بایۆئەیفەباتی:

%٧٧

میتابۆلیزم:

جگەر

بلاوبونەوە:

بۆتین باوەند ٩٨%

-

بەکاری مەھینە:

ئەگەر حەساسیتت ھەبوو بەم دەرمانە یان ھەردەرمانیکی ئەم کروبە

-

ئاکاداربە:
گەر شیردەدەیت بەبی جاودیری بزیشک بەکاری مەھینە جونکە رەنگە لەکەل شیر تیکەل دەبیت زیانی بۆ کۆربەکەت دەبیت وەبۆ ئافرەتی حەمل پۆلین دەکریت بۆ جۆری B

شیوەی دەرمان:
حب:
٢٠ ملیکرام - ٤٠ملیکرام
دەرزی:
٤٠ملیکرام

-

تبینی/
ھیج کات ھەولی بەکارھینانی مەدە بەبی جاودیری بزیشک
2818 جار خوێندراوه‌ته‌وه‌
27/05/2015